Komitet Solidarności Gdańsk – Zaporoże
http://www.gdanskzaporoze.org.pl/
/Komitet Społeczny/

 

Oświadczenie

My, ludzie związani z działającymi w 1980 r.: „Solidarnością”, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Ruchem Młodej Polski oraz innymi niezależnymi od władz komunistycznych organizacjami, widząc ogrom okrucieństwa i krzywd dokonywanych przez zbrodnicze wojska rosyjskie w Ukrainie, od początku wojny wspieramy naszych sąsiadów i wzywamy do nieustawania w niesieniu pomocy. 

Wojna trwa już trzeci miesiąc. Zniszczenia wojenne dotknęły kolejne miasta i wioski, rozmiar ludzkich cierpień jest nie do opisania, dlatego dziś pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna niż na początku wojny. Wojska Putina dążąc do osiągnięcia sukcesu przed 9 maja 2022 r. przystąpiły do decydującego natarcia. Niszczą infrastrukturę kraju, wciąż zabijają cywilnych mieszkańców, w tym dzieci. 

Dlatego wspólnie zabieramy głos, my pokolenie ludzi Sierpnia 1980 roku. Kierowani imperatywem moralnym, prosimy o współudział w akcji niesienia pomocy każdego niezależnie od poglądów politycznych. Łączy nas niezgoda na łamanie praw ludzkich i obywatelskich. Dopóki sami nie będziemy zmuszeni, by chwycić za broń w obronie naszej ojczyzny, musimy pomagać tym, którzy obecnie walczą z rosyjskim barbarzyństwem. W czasie, gdy jest niebezpieczeństwo wojny i toczy się już przy naszej granicy, nie ma czasu na zasypywanie podziałów politycznych, one pozostaną, ale niezbędne jest wspólne działanie, które umożliwi lepsze przygotowanie się do ewentualnej wojny, jak i do niesienie pomocy walczącej Ukrainie. Polak Polakowi w takim momencie historycznym musi ufać. To zadanie powinno przyświecać publicznym i prywatnym mediom oraz wszystkim politykom. Nie można teraz podsycać podziałów politycznych.

W pamiętnym Sierpniu `80 stanęliśmy w obronie praw podstawowych. Dziś, gdy sytuacja jest tak bardzo dramatyczna, pragniemy stanąć ponownie w obronie tych wartości, oraz w obronie życia ludzi broniących wolności swojego kraju. Tak jak nasi przodkowie jesteśmy gotowi walczyć o wolność naszą i waszą, niosąc pomoc humanitarną, przyjmując uchodźców, lecząc rannych. Tego nauczyła nas historia i to chcemy przekazać przyszłym pokoleniom.  Żadna ofiara materialna nie jest dziś daremna, bo służy walce ze złem, które nadciąga ze Wschodu. Nasza pomoc służy jednocześnie dobru i solidarności we wszystkich demokratycznych krajach, w których uważnie obserwowane są wydarzenia. Wszyscy, m.in. na przykładzie polskiego społeczeństwa, uczą się jak postępować ze skutkami wojny, jak nieść pomoc. 

To, co dziś dzieje się między naszymi narodami, unieważnia dawne bolesne konflikty, przynosi nadzieję na wspólną harmonijną przyszłość. Na naszych oczach zawiązuje się prawdziwa unia między społeczeństwem Ukrainy i Polski. Pragniemy by był to związek stały i przeszedł do historii. Dlatego nie będziemy ustawać w naszych wysiłkach niesienia pomocy. Naszą rękę będziemy podawać Ukrainie zawsze, gdy będzie ona w potrzebie.

Sygnatariusze 

Piotr Adamowicz,
Leszek Biernacki (NZS),
Jerzy Borowczak,
Krystyna Chwin,
Andrzej Drzycimski,
Jerzy Fijas,
Wojciech Fułek,
Grzegorz Grzelak,
Bożena Grzywaczewska-Rybicka,
Maciej Grzywaczewski,
Aleksander Hall,
Paweł Huelle (NZS),
Jacek Jancelewicz (NZS),
Piotr Kapczyński,
Jerzy Kiszkis,
Marek H. Kotlarz (NZS),
Edmund Krasowski,
Bogdan Lis,
Zbigniew Lis,
Henryk Majewski,
Tomasz Maracewicz (NZS),
Magda Mierzewska,
Piotr Mierzewski,
Mirosław „Miron” Mironowicz,
Barbara Madajczyk-Krasowska,
Anna Mydlarska,
Antoni Pawlak,
Nila Prituła (Ukraina),
Dariusz Pusz,
Krzysztof Pusz,
Ryszard Pusz,
Andrzej Remiszewski,
Sławomir Rybicki,
Alina Sadowska (NZS),
Marek Sadowski (NZS),
Jarosław Słoma (NZS),
Dorota Starościak,
Jacek Taylor,
Miłosz Wierzchowski (NZS),
Joanna Wojciechowicz,
Michał „Pistolet” Wojciechowicz.

Wpłaty na pomoc dla Zaporoża

Pieniądze prosimy wpłacać na konto:
Rotary Club Sopot International
ul. Powstańców Warszawy 12/14
87-217 Sopot
PLN: 92 1440 1026 0000 0000 0289 1198 
EUR: PL 40 1440 1026 0000 0000 1410 1454 
USD: PL 90 1440 1026 0000 0000 1075 1338
Z zaznaczeniem: „Cel statutowy – Zaporoże”

Dokumenty do ściągnięcia:

LetterofintentENGLISH.pdf

Listintencyjny.pdf

 

Komentarze obsługiwane przez CComment